"break until" — Słownik kolokacji angielskich

break until kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rozbijać do czasu gdy
  1. break czasownik + until przyimek
    Zwykła kolokacja

    The business was not expected to break even until 2012-13.

    Podobne kolokacje: