"broken until" — Słownik kolokacji angielskich

broken until kolokacja
Popularniejsza odmiana: break until
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rozbity do czasu gdy
  1. break czasownik + until przyimek
    Luźna kolokacja

    The business was not expected to break even until 2012-13.

    Podobne kolokacje: