"break out between" — Słownik kolokacji angielskich

break out between kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ucieknij pośrodku
  1. break czasownik + between przyimek
    Zwykła kolokacja

    And later in the day an ugly fight broke out between two of the men.

    Podobne kolokacje: