"broken down in" — Słownik kolokacji angielskich

broken down in kolokacja
Popularniejsza odmiana: break down in
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyłamany w
  1. break czasownik + in przyimek
    Zwykła kolokacja

    Yet the system was to break down in the 1970s.

    Podobne kolokacje: