"break out among" — Słownik kolokacji angielskich

break out among kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): uciekać wśród
  1. break czasownik + among przyimek
    Zwykła kolokacja

    A mysterious new disease broke out among the French army in 1492.

    Podobne kolokacje: