"broken down into" — Słownik kolokacji angielskich

broken down into kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): podzielony
  1. break czasownik + into przyimek
    Silna kolokacja

    "But if you break it down into individual games, I did some good things."

    Podobne kolokacje: