"eventually broken" — Słownik kolokacji angielskich

eventually broken kolokacja
Popularniejsza odmiana: eventually break
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ostatecznie rozbity
  1. break czasownik + eventually przysłówek
    Luźna kolokacja

    It is suggested he will eventually break 160mph with his serve.