"broken up into" — Słownik kolokacji angielskich

broken up into kolokacja
Popularniejsza odmiana: break up into
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): podzielony
  1. break czasownik + into przyimek
    Zwykła kolokacja

    But for now, they had to break up into smaller groups and move on.

    Podobne kolokacje: