"break down into" — Słownik kolokacji angielskich

break down into kolokacja
Popularniejsza odmiana: broken down into
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rozpadnij się
  1. break czasownik + into przyimek
    Silna kolokacja

    "But if you break it down into individual games, I did some good things."

    Podobne kolokacje: