"break out over" — Słownik kolokacji angielskich

break out over kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rozbij się na zewnątrz
  1. break czasownik + over przyimek
    Zwykła kolokacja

    Disputes broke out early over free trade and civil rights issues.

    Podobne kolokacje: