"broken at" — Słownik kolokacji angielskich

broken at kolokacja
Popularniejsza odmiana: break at
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rozbity przy
  1. break czasownik + at przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    She felt her heart break a little just at the thought.

    Podobne kolokacje: