"broken on" — Słownik kolokacji angielskich

broken on kolokacja
Popularniejsza odmiana: break on
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rozbity się
  1. break czasownik + on przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    Pretty soon they'd have to break the story on the two, some thought.

    Podobne kolokacje: