"break down at" — Słownik kolokacji angielskich

break down at kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): psuć się przy
  1. break czasownik + at przyimek
    Zwykła kolokacja

    It broke down at one of the most beautiful spots on the line.

    Podobne kolokacje: