"break off with" — Słownik kolokacji angielskich

break off with kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zerwij
  1. break czasownik + with przyimek
    Zwykła kolokacja

    She was going to have to break it off with him.

    Podobne kolokacje: