"abruptly broken" — Słownik kolokacji angielskich

abruptly broken kolokacja
Popularniejsza odmiana: abruptly break
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nagle rozbity
  1. break czasownik + abruptly przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    Just as he raised the glass to his 399 mouth again, the quiet was abruptly broken.

    Podobne kolokacje: