"abruptly break" — Słownik kolokacji angielskich

abruptly break kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nagle rozbij
  1. break czasownik + abruptly przysłówek
    Zwykła kolokacja

    Just as he raised the glass to his 399 mouth again, the quiet was abruptly broken.

    Podobne kolokacje: