KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieli!Sprawdź

"break off suddenly" — Słownik kolokacji angielskich

break off suddenly kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przerwij nagle
  1. break czasownik + suddenly przysłówek
    Zwykła kolokacja

    Then, breaking off suddenly, he asked: "How long is it since my son and all of you have had anything to eat?"

    Podobne kolokacje: