"break out on" — Słownik kolokacji angielskich

break out on kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rozbij się na zewnątrz
  1. break czasownik + on przyimek
    Zwykła kolokacja

    Fire broke out in the early morning of 16 September on the first floor.

    Podobne kolokacje: