"break down on" — Słownik kolokacji angielskich

break down on kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rozbij się w dół
  1. break czasownik + on przyimek
    Zwykła kolokacja

    The army officer whose men break down on test gets a black eye.

    Podobne kolokacje: