"break off at" — Słownik kolokacji angielskich

break off at kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przerywać przy
  1. break czasownik + at przyimek
    Zwykła kolokacja

    The talks, however, broke off unsuccessfully at the end of last week.

    Podobne kolokacje: