"break off in" — Słownik kolokacji angielskich

break off in kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przerywać w
  1. break czasownik + in przyimek
    Zwykła kolokacja

    St. John's broke off as its own parish in 1877.

    Podobne kolokacje: