"become to break" — Słownik kolokacji angielskich

become to break kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): stój się do przerwy
  1. become czasownik + break czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    So he showed up for work without a hat, becoming the first to break his own rule.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo