BLACK FRIDAY -50%.Roczny kurs eTutor angielski za połowę ceny!Sprawdź

"broken upon" — Słownik kolokacji angielskich

broken upon kolokacja
Popularniejsza odmiana: break upon
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rozbity na
  1. break czasownik + upon przyimek
    Bardzo luźna kolokacja

    The young man's voice broke upon them from the front door.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo