"break upon" — Słownik kolokacji angielskich

break upon kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rozbijać na
  1. break czasownik + upon przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    The young man's voice broke upon them from the front door.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo