"enable to break" — Słownik kolokacji angielskich

enable to break kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): umożliw rozbicie
  1. enable czasownik + break czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Those are some of the qualities that enabled him to break through public indifference.

    Podobne kolokacje: