"break several seconds" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rozbij kilka sekund
  1. break czasownik + second rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Sprewell broke that mark with 4 minutes 45 seconds remaining.

    Podobne kolokacje: