KURS TRAVEL ENGLISH -50%.Przygotuj się do kolejnej podróży z eTutorem.Sprawdź

"broken with" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "broken with" po angielsku

phrasal verb
 1. zrywać z kimś (np. partią polityczną, gronem znajomych)
  You need to break up with these people, they have a bad influence on you. (Musisz zerwać z tymi ludźmi, mają na ciebie zły wpływ.)
  If you want to be the president of our country, you have to break up with that party. (Jeśli chcesz być prezydentem naszego kraju, musisz zerwać z tą partią.)

"broken with" — Słownik kolokacji angielskich

broken with kolokacja
Popularniejsza odmiana: break with
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rozbity
 1. break czasownik + with przyimek
  Bardzo silna kolokacja

  Two years later, at the same meet, she was able to break the national record with a total of 6283 points.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo