"break the agreement" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "break the agreement" po angielsku — Słownik polsko-angielski

"break the agreement" — Słownik kolokacji angielskich

break the agreement kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): złam zgodę
  1. break czasownik + agreement rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Provided I am not the one to break our agreement, of course.

    Podobne kolokacje: