"broken under" — Słownik kolokacji angielskich

broken under kolokacja
Popularniejsza odmiana: break under
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rozbity poniżej
  1. break czasownik + under przyimek
    Luźna kolokacja

    So when I get toward the end, they'll probably break the rest of the way under their own weight.

    Podobne kolokacje: