"break promises" — Słownik kolokacji angielskich

break promises kolokacja
Popularniejsza odmiana: break one's promise
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pobicie zapowiada
  1. break czasownik + promise rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    But I could not break my promise to the dead.

    Podobne kolokacje:

podobne do "break promises" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "break promises" po angielsku — Słownik polsko-angielski

idiom