"make promises" — Słownik kolokacji angielskich

make promises kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): marki obietnice
  1. make czasownik + promise rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    But because of what you made me promise, I couldn't tell them anything.

    Podobne kolokacje: