"broken during" — Słownik kolokacji angielskich

broken during kolokacja
Popularniejsza odmiana: break during
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rozbity podczas
  1. break czasownik + during przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    The world record was broken five times during the 1980 season.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo