"break during" — Słownik kolokacji angielskich

break during kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rozbijać podczas
  1. break czasownik + during przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    The world record was broken five times during the 1980 season.

    Podobne kolokacje: