"break automatically" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rozbij automatycznie
  1. break czasownik + automatically przysłówek
    Luźna kolokacja

    Allowed HTML tags: Lines and paragraphs break automatically.