"break across" — Słownik kolokacji angielskich

break across kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rozbij wszerz
  1. break czasownik + across przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    When she saw him, a smile broke across her face.

    Podobne kolokacje: