"shadow" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

shadow rzeczownik

rzeczownik + shadow
Kolokacji: 31
eye shadow • shadow of one's self • cloud shadow • rain shadow • shadow of death • ...
shadow + rzeczownik
Kolokacji: 51
shadow cabinet • Shadow Minister • shadow chancellor • shadow puppet • shadow government • ...
shadow + czasownik
Kolokacji: 318
shadow falls • shadow moves • shadow passes • shadow crosses • shadow begins • shadow comes • Shadow makes • shadow lengthens • ...
czasownik + shadow
Kolokacji: 58
throw shadows • step out of the shadows • make shadows • come out of the shadows • cast a shadow • leave shadows • create shadows • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 13
4. leave shadows = pozostaw ciemności leave shadows
5. send shadows = wyślij cienie send shadows
6. walk in one's shadow = wchodzić czyjś cień walk in one's shadow
7. leave in shadow = wyjdź w cieniu leave in shadow
8. draw into the shadows = pociągnij do cieni draw into the shadows
10. Shadow is forced = Cień jest zmuszony Shadow is forced
11. pull into the shadows = wciągnij do cieni pull into the shadows
12. fling shadows = cienie szaleństwa fling shadows
13. shadow stretched = cień wystawił na próbę shadow stretched
14. give a shadow = daj cień give a shadow
  • He gave a shadow of his wry smile.
  • She went out, where the strange, wide moon gave her a shadow like a ghost.
  • I must give my reader a shadow of her.
  • Jason gave me a shadow of his usual grin.
  • He gave only a shadow of a nod.
  • He gave her a pale shadow of his smile.
  • Bolan gave them one, a flitting shadow, firing from the hip.
  • With it, a headline can be bent or angled, given a shadow and distorted in other ways.
  • There is a Swedish proverb which observes that worry often gives a small thing a big shadow.
  • The moon gave his body a long shadow that lay across the boards of the platform.
15. draw shadows = cienie losowania draw shadows
16. throw into shadow = rzut do cienia throw into shadow
17. dance shadows = cienie taneczne dance shadows
(4) chase, use
Kolokacji: 2
(6) hide, lurk, conceal
Kolokacji: 4
(7) stand, fight, detach
Kolokacji: 4
(8) cloak, paint, surround
Kolokacji: 3
przymiotnik + shadow
Kolokacji: 149
dark shadow • long shadow • deep shadow • black shadow • blue shadow • faint shadow • pale shadow • mere shadow • huge shadow • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.