ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"shadow" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

shadow rzeczownik

rzeczownik + shadow
Kolokacji: 31
eye shadow • shadow of one's self • cloud shadow • rain shadow • shadow of death • ...
shadow + rzeczownik
Kolokacji: 51
shadow cabinet • Shadow Minister • shadow chancellor • shadow puppet • shadow government • ...
shadow + czasownik
Kolokacji: 318
shadow falls • shadow moves • shadow passes • shadow crosses • shadow begins • shadow comes • Shadow makes • shadow lengthens • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 59
2. shadow comes = cień nadchodzi shadow comes
5. Shadow arrives = Cień nadchodzi Shadow arrives
7. Shadow emerges = Cień objawia się Shadow emerges
8. Shadow climbs = Wspinaczki cienia Shadow climbs
9. Shadow ascends = Cień wznosi się Shadow ascends
10. Shadow arises = Cień zrywa się Shadow arises
  • The Shadow arose, to meet four men who were lugging a small, heavy chest.
  • The Shadow arose, turned in leisurely fashion toward the stairway.
  • The Shadow arose and went to the window of the little bedroom.
  • Swiftly, The Shadow arose and moved to the solid wall at the back of the room.
  • The Shadow arose to turn back to his chosen post.
  • When the scene was his, alone, The Shadow arose and moved toward the dim shack.
  • As The Shadow arose, the mayor invited him to remain.
  • The Shadow arose and drew back a lap of the cloak.
  • The Shadow arose, but did not touch the instrument.
  • When The Shadow arose and turned away, no change was apparent.
11. shadow swoops = cień nurkuje shadow swoops
(18) flicker, flash, flick, blink
Kolokacji: 4
(19) use, pool, board
Kolokacji: 3
(21) hang, cling
Kolokacji: 2
(26) pause, freeze
Kolokacji: 2
(28) flee, fly, streak, scurry
Kolokacji: 4
(29) choose, prefer
Kolokacji: 2
(30) detach, join, penetrate
Kolokacji: 3
(33) whip, attack, round
Kolokacji: 3
(34) spread, sprawl, scatter
Kolokacji: 3
(37) plunge, engulf
Kolokacji: 2
(38) possess, wear
Kolokacji: 2
(39) spot, blot, cloud, dapple
Kolokacji: 4
czasownik + shadow
Kolokacji: 58
throw shadows • step out of the shadows • make shadows • come out of the shadows • cast a shadow • leave shadows • create shadows • ...
przymiotnik + shadow
Kolokacji: 149
dark shadow • long shadow • deep shadow • black shadow • blue shadow • faint shadow • pale shadow • mere shadow • huge shadow • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.