"by the Shadow" — Słownik kolokacji angielskich

by the Shadow kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przez Cień
  1. by przyimek + shadow rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He had been told to come here by The Shadow.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo