"into shadow" — Słownik kolokacji angielskich

into shadow kolokacja
Popularniejsza odmiana: into the shadows
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): do cienia
  1. into przyimek + shadow rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    So they passed away into the shadow and were gone.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo