"into the shadows" — Słownik kolokacji angielskich

into the shadows kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): do cieni
  1. into przyimek + shadow rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    So they passed away into the shadow and were gone.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo