"shadow" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

shadow rzeczownik

rzeczownik + shadow
Kolokacji: 31
eye shadow • shadow of one's self • cloud shadow • rain shadow • shadow of death • ...
shadow + rzeczownik
Kolokacji: 51
shadow cabinet • Shadow Minister • shadow chancellor • shadow puppet • shadow government • ...
shadow + czasownik
Kolokacji: 318
shadow falls • shadow moves • shadow passes • shadow crosses • shadow begins • shadow comes • Shadow makes • shadow lengthens • ...
czasownik + shadow
Kolokacji: 58
throw shadows • step out of the shadows • make shadows • come out of the shadows • cast a shadow • leave shadows • create shadows • ...
przymiotnik + shadow
Kolokacji: 149
dark shadow • long shadow • deep shadow • black shadow • blue shadow • faint shadow • pale shadow • mere shadow • huge shadow • ...
przyimek + shadow
Kolokacji: 21
of shadow • with shadows • under the shadow • into the shadows • beyond a shadow • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 15
  • So they passed away into the shadow and were gone.
  • But the real test would come when they passed into the shadow of Earth.
  • He was no longer looking at the girl but into the shadows.
  • He saw a figure running across the road, into the shadows on the side.
  • They had moved back into the shadows where he could not see them any longer.
  • Then they were gone, into the shadows on the other side of the road.
  • She tried to look into the shadows, but they were too deep.
  • A man came along the walk, moving quickly under the light, into shadow again.
  • Right would bring me down behind the club into the dark shadows.
  • He reached the far wall and found space enough to press her back into the shadows.
5. beyond a shadow = poza cieniem beyond a shadow
14. on the Shadow = o Cieniu on the Shadow

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.