"shadow" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

shadow rzeczownik

rzeczownik + shadow
Kolokacji: 31
eye shadow • shadow of one's self • cloud shadow • rain shadow • shadow of death • ...
shadow + rzeczownik
Kolokacji: 51
shadow cabinet • Shadow Minister • shadow chancellor • shadow puppet • shadow government • ...
shadow + czasownik
Kolokacji: 318
shadow falls • shadow moves • shadow passes • shadow crosses • shadow begins • shadow comes • Shadow makes • shadow lengthens • ...
czasownik + shadow
Kolokacji: 58
throw shadows • step out of the shadows • make shadows • come out of the shadows • cast a shadow • leave shadows • create shadows • ...
przymiotnik + shadow
Kolokacji: 149
dark shadow • long shadow • deep shadow • black shadow • blue shadow • faint shadow • pale shadow • mere shadow • huge shadow • ...
przyimek + shadow
Kolokacji: 21
of shadow • with shadows • under the shadow • into the shadows • beyond a shadow • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 15
5. beyond a shadow = poza cieniem beyond a shadow
  • They made him do it, she realized beyond a shadow of a doubt.
  • And I knew beyond a shadow of a doubt that this presence was female.
  • I still wanted one side or the other to prove their case beyond a shadow of a doubt.
  • But with the coming together, it proves beyond a shadow of doubt God is all powerful.
  • "If they can determine beyond a shadow of a doubt that we're still alive?"
  • Austin, he felt, was guilty beyond a shadow of doubt.
  • He was half a day beyond a five o'clock shadow.
  • "Or is there nothing that would prove it to you beyond a shadow of doubt?"
  • American agents have confirmed this information beyond a shadow of a doubt.
  • "I wouldn't say this if we didn't have evidence beyond a shadow of a doubt."
14. on the Shadow = o Cieniu on the Shadow

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.