"under the shadow" — Słownik kolokacji angielskich

under the shadow kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): poniżej cienia
  1. under przyimek + shadow rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    "We have a chance to get out from under the shadow of the system."

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo