"from the shadows" — Słownik kolokacji angielskich

from the shadows kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z cieni
  1. from przyimek + shadow rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The same guy he had seen the night before, from the shadows.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo