"by shadows" — Słownik kolokacji angielskich

by shadows kolokacja
Popularniejsza odmiana: by the Shadow
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przez cienie
  1. by przyimek + shadow rzeczownik
    Luźna kolokacja

    He had been told to come here by The Shadow.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo