"under one's shadow" — Słownik kolokacji angielskich

under one's shadow kolokacja
Popularniejsza odmiana: under the shadow
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): poniżej czyjś cień
  1. under przyimek + shadow rzeczownik
    Luźna kolokacja

    "We have a chance to get out from under the shadow of the system."

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo