"of Shadow" — Słownik kolokacji angielskich

of Shadow kolokacja
Popularniejsza odmiana: of shadow
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z Cienia
  1. of przyimek + shadow rzeczownik
    Silna kolokacja

    The film of the shadow has already passed from off your eyes.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo