"of Shadows" — Słownik kolokacji angielskich

of Shadows kolokacja
Popularniejsza odmiana: of shadow
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z Cieni
  1. of przyimek + shadow rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The film of the shadow has already passed from off your eyes.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo