"into one's shadow" — Słownik kolokacji angielskich

into one's shadow kolokacja
Popularniejsza odmiana: into the shadows
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): do czyjś cień
  1. into przyimek + shadow rzeczownik
    Luźna kolokacja

    So they passed away into the shadow and were gone.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo