"through the shadows" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przez cienie
  1. through przyimek + shadow rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The woman saw or heard me coming through the shadows.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo